เบียร์คือชีวิต เพราะชีวิตขาดเบียร์ไม่ได้

เบียร์ขวดแรกของโลก

เบียร์ขวดแรกของโลก

เบียร์ขวดแรกของโลก ถูกผลิตขึ้นโดยชาวบาบิโลเนียในยุคเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยพบหลักฐานเป็นแผ่นจารึกดินเหนียวที่บันทึกสูตรการทำเบียร์ไว้ โดยเบียร์ในยุคนั้นทำจากข้าวบาร์เลย์ น้ำ และยีสต์ โดยนำข้าวบาร์เลย์มาต้มให้สุกแล้วบดให้เป็นแป้ง จากนั้นจึงนำไปหมักกับยีสต์และน้ำจนเกิดเป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ เบียร์ในยุคนั้นนิยมดื่มกันทั่วไปและถือเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของชาวบาบิโลเนีย

ต่อมาชาวอียิปต์โบราณก็เริ่มทำเบียร์ขึ้นเช่นกัน โดยนำข้าวบาร์เลย์มาเพาะให้งอกแล้วอบแห้ง จากนั้นจึงบดให้เป็นแป้งและนำไปหมักกับยีสต์และน้ำจนเกิดเป็นเบียร์ เบียร์ของอียิปต์มักมีรสขมจากดอกฮ็อปส์ที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยให้เบียร์เก็บได้นานขึ้น

เบียร์เริ่มแพร่กระจายไปยังดินแดนอื่นๆ ของโลกในช่วงยุคคลาสสิก โดยชาวกรีกและโรมันก็เริ่มทำเบียร์ขึ้นเช่นกัน เบียร์ในยุคนั้นมักมีรสชาติเข้มข้นและดื่มยากกว่าเบียร์ในปัจจุบัน

ในยุคกลาง เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรป โดยชาวเยอรมันเป็นผู้พัฒนากรรมวิธีการทำเบียร์ให้ดีขึ้นและทำให้เบียร์มีรสชาติดีขึ้น เบียร์เยอรมันจึงกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

ในปัจจุบัน เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกภูมิภาคของโลก โดยมีการผลิตเบียร์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

บทความเบียร์เพิ่มเติม :: แนะนำเบียร์
 
อ่านเรื่องเบียร์เพิ่มเติม :: วัฒนธรรมการดื่มเบียร์