เบียร์คือชีวิต เพราะชีวิตขาดเบียร์ไม่ได้

สุราก้าวหน้า สุราก้าวหน้าคืออะไร ใครได้ประโยชน์บ้าง

สารบัญ

สุราก้าวหน้าคือ สุราเป็นเครื่องดื่มที่มีความนิยมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของมนุษย์มาอย่างนาน สุราคือ สามารถผลิตจากพืชหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลธรรมชาติ โดยทั่วไปจะใช้ส่วนที่มีน้ำตาลสูง เช่น องุ่น สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล และอื่น ๆ สุรายังสามารถผลิตจากธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด และอื่น ๆ อีกด้วย

สุราก้าวหน้า

สุราก้าวหน้า เชื่อว่าในปัจจุบันหลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า สุราก้าวหน้า กันมาบ้างแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า สุราก้าวหน้าคือ อะไร อันที่จริงแล้ว สุราก้าวหน้าคือ นโยบายที่นักการเมือง หรือแม้แต่ประชาชนพยายามจะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย 10 คราฟเบียร์ไทย

สุราก้าวหน้าคืออะไร

สุราก้าวหน้า

ที่มาของ พรบ สุราก้าวหน้า

สุราก้าวหน้า

สุราก้าวหน้าคืออะไร ประชาชนทั่วไปมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรกับกฎหมายนี้บ้าง

 ทำไมจึงต้องมีพรบ. นี้เกิดขึ้นมา เราได้รวมคำตอบมาให้แล้ว สุราเสรี คือ

สุราก้าวหน้า หรือร่างพ.ร.บสุราก้าวหน้าคือ สุราคืออะไร เงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2560 ตามพรบภาษี สรรพสามิตปี 2560 โดยพรบ. สุราก้าวหน้า ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะช่วย กระจายรายได้ให้ครอบครัว รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดย่อยทุกราย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดของรายใหญ่ เหล้าเสรี

ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราเสรี คือ ทุกประเภท ถูกผูกขาดอยู่กับทุนรายใหญ่เนื่องจาก พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 กำหนดให้เพียงผู้ที่มีกำลังผลิตปริมาณมากเท่านั้น ที่จะสามารถขออนุญาต ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

ปัจจุบันถ้าหากว่าใครอยากผลิตสุราเพื่อจำหน่ายนั้น ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็อยากจะผลิตแล้วขายได้ ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะตั้งโรงงานเพื่อผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เหล้าเบียร์สาโทอุแช่ วิสกี้ ยีนรำ วอดก้า เหล่านี้ล้วนต้องได้รับการอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเสียก่อน 

ซึ่งก่อนที่กรมสรรพสามิตจะอนุญาตให้มีการผลิตได้นั้นจะต้องผ่านกฎเกณฑ์ กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ 2560 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ประชาชนโดยทั่วไปถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเรื่องนี้เองทำให้พระก้าวไกลได้มีการเสนอนโยบายจุฬาก้าวหน้าเพื่อให้ประชาชนที่มีทุนทรัพย์ปานกลาง สามารถที่จะผลิตเครื่องดื่มออกมาแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้นั่นเอง

ประโยชน์ สิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ จะ นโยบาย สุราก้าวหน้า

1. เพิ่มรายได้ของเกษตรกร

กฎหมายจากสุราก้าวหน้า จะช่วยให้เราเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตของเกษตรกร ดังที่อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่าง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยกล่าวเอาไว้ว่า ข้าวเก็บไว้ในโกดังมีแต่ราคาจะลด แต่ถ้าเก็บไว้ในขวดมีแต่ราคาจะเพิ่ม ประโยชน์ของสุราก้าวหน้า  กฎหมายของศุลกก้าวหน้าจะช่วยทำให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

สุราก้าวหน้า

2. กระตุ้นการท่องเที่ยว

 ไม่ใช่แค่สินค้าจากเกษตรที่เพิ่มขึ้น สุราก้าวหน้า ยังช่วยให้แต่ละท้องถิ่น ดึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมา สุราก้าวหน้าสามารถสร้างเรื่องราวเพื่อเปิดประตูเรียนรู้และรู้จักเรื่องราวจากท้องถิ่นเหล่านี้ กระจายความน่าค้นหาของประเทศไทย ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่นจังหวัดแพร่จะไม่ใช่เพียงเมืองรอง แต่จะกลายเป็นเมืองหลวงของตุลาการหน้า

สุราก้าวหน้า

3 กระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย

สุราก้าวหน้า

ในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการมากกว่า 20,000 ราย ในขณะที่ประเทศไทย มีเพียง 7 รายใหญ่เท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบการ นี่จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการผูกขาดทางอำนาจของระบบทุนนิยมในประเทศไทย ที่ใช้กฎหมายเพื่อกดรายย่อยไม่ให้ลืมหูลืมตาได้ ถ้าเราสามารถแก้กฎหมายเพื่อเพื่อประโยชน์ต่อรายย่อย ส่วนแบ่งพรรคการตลาดเพียง 10% นั่นหมายถึงจำนวนเงิน 40,000 ล้านบาทก็จะถูกกระจายรายได้ออกมาสู่ประชาชน

สรุป ประโยชน์ของการทำ พรบ สุราก้าวหน้า จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยช่วยให้แต่ละท้องถิ่นสามารถดึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ไม่ผูกขาด และเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจของประชาชนได้ผ่านกลไกสภาตามระบอบประชาธิปไตย

ข้อดี-ข้อเสีย ของสุราก้าวหน้า

ประโยชน์สุราก้าวหน้า

ข้อดีของสุราก้าวหน้า

1. สุราก้าวหน้า มีรสชาติที่หลากหลายและน่าสนใจ เนื่องจากมีการผสมผสานส่วนผสมที่แตกต่างกัน เช่น ผลไม้สดหรือสมุนไพร เพื่อให้ได้รสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภค

2. สุราก้าวหน้ามีความหลากหลายในการเลือกสรรและรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสุราที่ตรงกับความต้องการและสไตล์ของตนเองได้

3. สุราก้าวหน้ามีการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทำให้สามารถผลิตสุราที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีขึ้นได้

4. สุราก้าวหน้ามีการตลาดที่กว้างขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อสุราได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปยังร้านค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะ

ข้อเสียของสุราก้าวหน้า

1. สุราก้าวหน้ามีราคาที่สูงกว่าสุราทั่วไป ทำให้ไม่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือจำกัด

2. การผลิตสุราก้าวหน้าอาจใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจมีการใช้สารเคมีหรือการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่สูงกว่า

3. การบรรจุภัณฑ์สุราก้าวหน้าอาจมีขนาดใหญ่และใช้วัสดุที่ไม่เป็นที่ยอมรับต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผลกระทบต่อการสะสมขยะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

4. การบริโภคสุราก้าวหน้าอาจเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เนื่องจากมีความเข้มข้นและส่วนผสมที่หลากหลาย ทำให้ควรระมัดระวังในการบริโภคและควบคุมปริมาณที่ดื่มได้

การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของสุราก้าวหน้าควรพิจารณาจากมุมมองของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความต้องการส่วนบุคคลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตและบริโภคสุราก้าวหน้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบาย สุราก้าวหน้า

ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ว่าปัญหาอุปสรรคใหญ่ของบุคคลทั่วไปที่จะผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตาม กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญด้วยกันอยู่ 6 ข้อดังต่อไปนี้

กฎหมายสุราก้าวหน้า

ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ว่าปัญหาอุปสรรคใหญ่ของบุคคลทั่วไปที่จะผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตาม กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญด้วยกันอยู่ 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

  1. กฎกระทรวงข้อ 2 (1) (ก) กำหนดว่าผู้ขออนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท แต่ไม่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับผู้ขออนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดอื่น = ผูกขาดเบียร์
  1. กฎกระทรวงข้อ 3 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตสุราแช่และสุรากลั่นในชุมชน โดยไม่รวมสุราแช่ชนิดเบียร์ สรุปคือรายย่อยสามารถขอผลิตสุราแช่ชุมชน เช่น ไวน์ สาโท กะแช่ได้ แต่ขอทำเบียร์ไม่ได้ = ผูกขาดเบียร์

กำลังผลิตขั้นต่ำ

  1. กฎกระทรวงข้อ 4 (1) กำหนดกำลังผลิตขั้นต่ำของบริวผับ เป็นหนึ่งแสนลิตรต่อปี และสิบล้านลิตรต่อปีสำหรับโรงงานเบียร์ = ผูกขาดเบียร์
  1. กฎกระทรวงข้อ 4 (2) กำหนดกำลังผลิตขั้นต่ำของโรงงานผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน เป็น 30,000 ลิตรต่อวัน ที่ 28 ดีกรี = ผูกขาดเหล้า
  1. กฎกระทรวงข้อ 4 (4) กำหนดกำลังผลิตขั้นต่ำของโรงงานผลิตสุรากลั่นชนิดอื่นๆ เป็น 90,000 ลิตรต่อวัน ที่ 28 ดีกรี = ผูกขาดเหล้า

กำลังแรงม้าเครื่องจักร

  1. ข้อ 4 (5) กำหนดให้โรงเหล้าชุมชน ต้องมีกำลังรวมของเครื่องจักรต่ำกว่าห้าแรงม้า และใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน 

กฎหมายสุราก้าวหน้า จะเห็นได้ว่าจากหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นเรื่องยากมากที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถผลิตเครื่องดื่มที่มีกำลังผลิตหรือทุนจดทะเบียนที่สูงขนาดนั้น นั่นจึงเป็นที่มาของการผลักดัน นโยบายสุราก้าวหน้า ของพรรคก้าวไกล พรบสุราก้าวหน้า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนโดยทั่วไป สามารถผลิตสุราเพื่อออกมาจำหน่ายได้โดยง่ายขึ้นกว่าเดิม

คอนเซ็ปต์ของ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่พรรคก้าวไกลได้มีการนำเสนอ

– เพิ่มคำว่า “การค้า” ลงในมาตรา 153 พรบ สุราก้าวหน้า เพื่อเปิดให้ประชาชนสามารถผลิตสุราในครัวเรือนได้ จากเดิมคือ “ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี….” เปลี่ยนเป็น “ผู้ใดจะประสงค์ผลิตสุราเพื่อการค้า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี…”

– ไม่กำหนดเกณฑ์ในการผลิตเหล้าเบียร์ ทั้งกำลังแรงคน และกำลังเครื่องจักร รวมถึงขั้นต่ำที่ต้องผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตรายย่อยเข้าถึงได้ พรบ.สุราก้าวหน้า

 

– ในกรณีของการตั้งบริษัทเบียร์ ไม่กำหนดทุนจดทะเบียน ยกเว้นการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

 

สรุป คอนเซ็ปต์ของ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า หรือร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เน้นการปลดล็อกผลิตสุราเสรี และทลายการผูกขาดนายทุน ร่างแก้ไขมาตรการ 153 โดยเพิ่มคำว่า “การค้า” ลงในมาตรา 153 นโยบายสุราก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตสุราในครัวเรือนได้ ไม่กำหนดเกณฑ์การผลิตเหล้าเบียร์ กฎหมายสุราก้าวหน้า และไม่กำหนดทุนจดทะเบียนในการตั้งบริษัทเบียร์ ร่างแก้ไขนี้เน้นการปรับกฎหมายให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่กีดกันประชาชนในการประกอบอาชีพ

สรุป สุราก้าวหน้า

สุราก้าวหน้าคือ พร. สุราก้าวหน้า ที่พรรคก้าวไกล พยายามผลักดัน เพื่อใหเกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยลดการผูดขาดจากทุนรายใหญ่เพียงไม่กี่เจ้า ให้กระจายรายได้สู้ผู้ผลิตรายย่อยมากขึ้นกว่าเดิม โดยสาระสำคัญคือการเข้าไปแก้ไขกฎหมายบางมาตรา เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สุราก้าวหน้า

#สุราก้าวหน้า
#กฎหมายสุราก้าวหน้า
#พรบ สุราก้าวหน้า
#พรบ.สุราก้าวหน้า
#พรบสุราก้าวหน้า
#สุราก้าวหน้าคือ
#นโยบาย สุราก้าวหน้า
#นโยบายสุราก้าวหน้า
#สุราก้าวหน้าคืออะไร
#สุราเสรีคือ
#กฎหมายสุรา
#ผลิตสุราเสรี
#พรบ สุรา